Centrum sociálních služeb

Řešení krizových situací

Centrum sociálních služeb Praha

Centrum sociálních služeb se sídlem v Praze najdete na adrese Chelčického 39 na Žižkově. Jedná se o příspěvkovou organizaci, bez které by si možná řada z nás nevěděla rady do budoucna. Centrum sociálních služeb totiž nezajišťuje jen azylové domy nebo pomoc lidem bez domova. Zajišťuje dokonce i poradenství, které je přímo spojeno s řešením krizových a kritických situací v životě člověka.

Praha ale není jediným místem, kde sociální služby najdete. Pomoc lidem je zajišťována po celé republice a navíc můžete využít i pomoci práce v terénu, takže pracovníci centra jsou ochotni pomoci tam, kde je to právě potřeba ať už je to kdekoli v zemi. Centrum sociálních služeb Praha mimo jiné přímo mnohdy spolupracuje i s jinými příspěvkovými nebo neziskovými organizacemi v České republice. Centrum sociálních služeb se navíc doposud zúčastnilo řady různých charitativních projektů, řadu z nich má ještě před sebou.

Pod Centrum sociálních služeb spadá hned několik azylových domů a ubytoven sídlících zejména v Praze. Nocleh je tak zajištěn pro lidi bez domova, kteří mají zájem o dobré podmínky pro přespání včetně zajištění osobní hygieny. Azylové domy jsou určeny zejména pro jednotlivce nebo rodiny, které se ocitly ve velmi těžké finanční situaci.

Vložil Sociální zabezpečení | Štítek , , , | Zanechat komentář

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení je orgán, který spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Primární úkolem tohoto úřadu je vyplácet důchody nemocenské dávky občanům České republiky, spravovat je a vyřizovat veškerou agendu, která je s tímto spojena.

Veškeré úkony, které Česká správa sociálního zabezpečení vykonává jsou pevně stanoveny zákonem. Mimo jiné mezi jejich činnost spadají i lékařské posudkové aktivity například v rámci vyplácení invalidního důchodu.

Česká správa sociálního zabezpečení kontroluje zdravotní stav občanů, vyplácí, ale i vypočítává výši důchodů starobních, invalidních, vdoveckých nebo sirotčích.

Česká správa sociálního zabezpečení zároveň zakládá a vede evidenci pracujících občanů odvádějících sociální pojištění, zajišťuje správu peněz a zajišťuje evidenci i osob, kteří nejsou práce schopni.

 

Mezi další úkony České správy sociálního zabezpečení patří tyto činnosti: 

 • zajišťuje vydávání osobních dokumentů podle zákona 
 • vybírá pojistné dávky od pracujících osob a osob samostatně výdělečně činných
 • kontroluje a zajišťuje správnou činnost okresních správ a pracovišť 
 • rozhoduje o výši sociálních dávek 
 • rozhoduje a vypočítává výši všech důchodových dávek 
 • zajišťuje pravidelné výplaty všech sociálních dávek a důchodů 

Česká správa sociálního zabezpečení sídlí v Praze na adrese Křížová 25. Další pobočky České správy sociálního zabezpečení pak najdete v téměř všech velkých městech České republiky.

Vložil Sociální zabezpečení | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí sídlí samozřejmě v Praze. Více než jejich úřad jsou ale navštěvovány jejich internetové stránky, kde se můžete dozvědět řadu zajímavých informací. A nemusí se týkat zrovna jen práce. Najdete zde mnohem víc.

Mimo organizační struktury, kontaktních informací nebo úřední desky na stránkách najdete i veškeré informace o zákonném zdravotním pojištění, o sociálním důchodovém pojištění a mnoha dalších. S těmito tématy většinou také vznikají nejasnosti, které je třeba občanům osvětlit. A pokud jste i vy jedním z nich, pak máme pro vás radu, jak si snadno a rychle poradit.

Stačí se informovat přímo na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se vám zajisté dostane dobrého, dostatečného a hlavně srozumitelného vysvětlení.  A je to právě dostatek informací, kterými ministerstvo oplývá. Hledáte-li pomoc v nouzi, nezaměstnanosti nebo potřebujete finanční podporu, protože se staráte o své postižené dítě, na stránkách se dozvíte, za jakých okolností máte na peníze nárok. Mimo jiné si zde můžete stáhnout i formuláře nebo dokumenty, které k případnému podání žádosti budete potřebovat.

Zapomenout nesmíte ani na integrovaný portál, kde například najdete kompletní přehled úřadů práce v České republice a jeho činnosti.

 

Vložil Sociální zabezpečení | Štítek , , , | Zanechat komentář

Sociální dávky 2013

Na sociální dávky nemá nárok úplně každý. Zákon přesně stanovuje, kdo má nebo naopak kdo nemá nárok na státní sociální podporu. Jde samozřejmě o podporu finanční, kterou by možná někteří velmi rádi využily, ale rozhodně to není tak jednoduché. Stát nikomu nedá nic zadarmo, a pokud na peníze nemáte nárok, nejste ve finanční tísni a v neřešitelné finanční situaci, pak nárok na dávky nemáte.

V jednom z předchozích článků jste se mohli informovat, že se sociální dávky rozdělují na dvě skupiny – dávky, které závisí na příjmu rodiny nebo jednotlivce a dávky, které na příjmech nezáleží a nijak s nimi nesouvisí. U dávek, které jsou určeny lidem s ohledem na příjem, je to celkem jasné. Pokud rodina nemá příjem, pak má nárok na státní podporu formou příspěvku na bydlení, dítě apod. Téma navíc bylo poměrně podrobně rozebráno na rozdíl od dávek, které s příjmem nesouvisí.

Na dávky, které nevychází z příjmu mají nárok rodiče, kteří pečují o postižené dítě v domácnosti, maminky nebo tatínkové, kteří celodenně pečují o dítě, jež je nejmladším v rodině, případně je možné získat peníze jako porodné nebo pohřebné.

V tomto případě se nijak nehledí na aktuální příjem, ale například u rodičovského příspěvku se hledí na příjem žadatele z minulých let.

 

Vložil Sociální služby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Sociální pojištění OSVČ 2013

Začátek roku 2013 přinesl pro osoby samostatně výdělečně činné řadu změn, a to hlavně co se týče jejich odvodů peněz na důchodové nebo-li sociální pojištění. Nejen, že byly tradičně zvýšeni zálohy na sociální pojištění, ale mění se i samotný odvod peněz na sociální pojištění. S tím mnozí z nás spokojeni nejsou a rozhodně se nejedná o žádné minimální sumy, které během roku navíc odvedete, proto se není čemu divit.

Každý měsíc musí osoby samostatně výdělečně činné odvádět zálohy nejen na zdravotní, ale i na sociální důchodové pojištění. Výpočet záloh je poměrně jednoduchý, vychází z průměrné mzdy plátce pojištění. Výše zálohy ale spočívá v dosaženém měsíčním zisku, které je pak dělí polovinou, což je vyměřovací základ. Nikdy není dobré zapomínat na to, že podle toho, kolik během let odvádíte na sociálním pojištění, tolik taky budete mít ve stáří důchod.

Zdá-li se vám částka na důchodové pojištění příliš nízká, můžete si ji na základě žádosti zvednout a platit tak na svou budoucnost víc. To platí zejména v předdůchodovém věku, který hraje největší roli pro výši konečného starobního důchodu.

Od začátku roku 2013 je nutné platit zálohy na sociální pojištění až poté, co osoba samostatně výdělečně činná doloží Přehled o výdajích a příjmech. Ty osoby, které na živnost začali pracovat až začátkem roku, tedy prozatím nemohou doložit své příjmy a výdaje, budou na sociálním pojištění odvádět částku 1890,- Kč, což je částka stanovena jako minimální záloha.

Vložil Sociální pojištění | Štítek , , | Zanechat komentář

Zákon o sociálních službách

Zákon o sociálních službách ustanovuje, jaké je působení a hlavně rozsah poskytování sociálních služeb v České republice. Rozsah působnosti a hlavně rozsah činností sociálních služeb je obrovský. Zákon mimo jiné přesně vymezuje, co je to vlastně sociální služba a kdy službu nelze považovat za sociální.

Sociální služby jsou aktivity, které zajišťují pouze poskytovatelé sociálních služeb, o jejichž činnosti a bližších informacích se můžete mimo jiné dozvědět v předchozích článcích. Pokud pomoc blízké osobě, například postiženému členu vaší rodiny poskytuje pomoc osoba blízká, pak to není považováno za oficiální sociální službu.

Osoba poskytující sociální službu ať už jde o právnický subjekt nebo fyzickou osobu, vždy musí být řádně registrována a vedena jako poskytovatel sociálních služeb, mimo jiné jde i o zákonné povolení, které osoba nebo subjekt musí mít.

Sociální služby mají oficiálně tři základní rozdělení:

 • služby sociální prevence 
 • sociální poradenství 
 • služby v oblasti sociální péče

Ze všech výše jmenovaných služeb lze vyčíst, že do oblasti sociální péče tak spadají například domovy pro seniory, péče o zdravotně postižené ve specializovaných střediscích apod. Osobám v tísni je ale poskytováno poradenství a pomoc, které se jim za normálních okolností nedostane.

Sociální služby pomáhají i při řešení nepříjemných životních situací, ze kterých si někteří z nás nevědí rady, jak z nich ven.

Vložil Sociální služby | Štítek , , | Zanechat komentář

Nárok na sociální dávky

V případě, že se občan České republiky dostane do krizové finanční situace, pak má nárok na sociální dávky od státu. Ovšem ne vždy. I pro přiznání státní sociální dávky totiž platí určitá pravidla, podle kterých je pak dávka občanovi přidělena. Dávek státní sociální podpory je hned několik, vyplácí se buď s ohledem na příjem občana, nebo bez ohledu na jeho příjem.

O nároku na sociální dávky se mluví zejména co se týče těch, které souvisí s příjmy občana. Je třeba ale rozlišovat jednotný příjem samostatně žijící osoby a například příjem rodiny, která si chce o sociální dávku žádat.

Pokud žije rodina pohromadě, má děti a rodiče chodí do práce, vyžadují například příspěvek na bydlení, pak je rozhodující příjem obou rodičů, případně i dětí, kteří již pracují. Mimo jiné, pokud mají rodiče poměrně vysoký příjem, pak nemají z tohoto důvodu nárok na příspěvek na děti. Sociální příplatek je pak poskytován pouze rodinám s nízkými příjmy, které se v domácnosti starají o postižené dítě. Pokud se rodině jako celku zvyšuje příjem, který je sledován každé tři měsíce, pak je snižován i státní sociální příspěvek.

Dávky, které závisí na příjmech občana ČR: 

 • sociální příplatky 
 • příspěvky na bydlení 
 • příspěvky na děti 

Dávky, které nijak nesouvisí s příjmem občana ČR: 

 • porodné
 • pohřebné
 • rodičovský příspěvek 
 • dávky pro pěstouny 

 

Vložil Řešení finanční tísně | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zdravotní a sociální pojištění 2013

V případě, že se jedná o zdravotní nebo sociální pojištění, rozhodně nikoho nepřekvapí, že se začátkem roku 2013 opět zvýšilo. Dotklo se to hlavně osob výdělečně činných. My se budeme zabývat zejména sociálním a zdravotním pojištěním klasických zaměstnanců, kteří pracují na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr.

Zdravotní a sociální pojištění odvádí jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel ze své hrubé mzdy. Po odečtení veškerého pojištění a případné daně pak zaměstnanci zůstává jeho čistá mzda, čistý výdělek, který o několik dní později přistane na jeho bankovním kontě.

Začátkem roku 2013 byl navíc zrušen maximální vyměřovací základ u zdravotního pojištění, zůstává tak jen minimální vyměřovací základ. Z minimálního vyměřovacího základu se tedy vyměřuje celkem 13,5% jen na zdravotní pojištění. 4,5% si hradí zaměstnanec sám ze svého příjmu, 9% odvádí zaměstnavatel ze svých vlastních zdrojů.

U sociálního pojištění je to obdobné jako u toho zdravotního. Opět část ze svého platu odvádí sám zaměstnanec na sociální pojištění, část ze svých zdrojů odvádí zaměstnavatel na sociální pojištění svého zaměstnance. Zaměstnanec si ze svého platu odvede 6,5% na pojištění, dále pak vše odvádí zaměstnavatel. Od roku 2012 platí, že si zaměstnavatel může odečítat ze sociálního pojištění polovinu náhrady mzdy, kterou svým zaměstnancům vyplatil, ale jen v případě, že za ně uhradí 21,5% na důchodové pojištění, 1,2% na státní politiku zaměstnanosti a nakonec 3,3% na nemocenské pojištění zaměstnance.

 

Vložil Sociální pojištění | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Poskytovatelem sociální služby může být každá osoba, která má patřičné oprávnění podle zákona vykonávat takové služby pro ostatní lidi. Mohou to být jak fyzické, tak i právnické osoby. Registr poskytovatelů sociálních služeb je jednoduchým řešením, jak zjistit, zda daná osoba nebo případně subjekt, je či není oprávněným poskytovatelem sociálních služeb.

Na internetových stránkách Registru poskytovatelů sociálních služeb můžete pro vyhledání použít jednoduchý vyhledávač, kde podle jednotlivě zadaných parametrů během několika minut zjistíte, jak to s poskytovatelem opravdu je.

 

V jednotlivých tabulkách stačí vybrat některé z následujících specifik:

 • druh sociální služby (azylový dům, domov pro seniory) 
 • věková kategorie (jaké je stáří osoby, které by služba měla být poskytnuta) 
 • cílová skupina (oběti násilí, imigranti, apod.)
 • forma poskytnutí sociální služby (ambulantní, pobytová u seniorů)
 • působnost v kraji
 • název zařízení (místo, kde by měla být služba vykonávána) 
 • případně je možné vybrat poskytovatele podle jeho oficiálního názvu 

Na jakéhokoli poskytovatele sociální služby se každý může obrátit v případě nějakého problému. Jednotlivý poskytovatelé totiž zajišťují nejen pomoc při vyřízení krizové situace, ale pomohou občanovi i například začlenit se opět do normálního života, pomohou s péči o osobu blízkou případně pečují o ty, kdo si sami nevystačí.

Vložil Řešení finanční tísně | Štítek , , | Zanechat komentář

Druhý pilíř důchodové reformy

K 1. lednu roku 2013 byl odstartován druhý pilíř důchodové reformy a zároveň tak byly spuštěny i soukromé penzijní společnosti, se kterými je možné od začátku roku uzavírat smlouvy. Uzavřete-li smlouvu s takovou penzijní společností, pak není cesty ven. Z druhého pilíře totiž není možné během let vystoupit, spořit budete muset až do své penze.

Princip druhého pilíře je velmi jednoduchý, ale jeho riziko zase tolik úsměvů na tváři nevykouzlí.

Občan si během let spoří peníze do určeného penzijního fondu u soukromé penzijní společnosti a odvádí do něj 3% ze své hrubé mzdy jako důchodové pojištění, další 2% pak odvádí opět ze své hrubé mzdy, ale už jako penzijní spoření. A to vše do jednoho vybraného fondu. Občan si mimo jiné může spořit na penzi i jinde, například peníze investovat do akcií, případně je si je schovat doma v truhle na horší časy. A co si budeme podívat, horší časy rozhodně přijdou.

Problém je v tom, že fondy u soukromých penzijních společností nejsou státem nijak garantovány a tak rozhodně není jisté, že peníze ve stáří opravdu dostanete. Navíc si ve stáří budete muset vybrat, jak chcete, aby vám naspořené peníze byly vypláceny. Buď mohou být postupně vypláceny jako penze doživotně, nebo v druhém případě budou po dobu 20let vypláceny postupně.

V případě, že občan, který je účastníkem fondu, zemře, veškeré naspořené peníze spadají do dědického řízení.

Vložil Pilíře důchodové reformy | Štítek , , , | Zanechat komentář